تاریخ عکاسی

آموزش-عکاسی-حرفه-ای-دیجیتال

بنیانگذاران عکاسی

در سال ۱۸۲۲ مخترعی فرانسوی به نام ژوزف نیسفور نیپس ۱۷۶۵-۱۸۳۳ در ۵۷ سالگی توانست نختسین تصویر تثبیت شده دائمی را تولید کند. نخستین کار بر جای مانده از او به ۴ سال بعد از این تاریخ مربوط می شود. نیپس بعدها با یک عکاس جوان تر به نام لوئی ژاک ماندداگر ۱۷۸۹۱۸۵۱ که طراح دوربین عکاسی پیشرفته تری بود به همکاری پرداخت.

پس از ۱۰ سال دیگر که صرف تحقیقات شیمیایی و مکانیکی شد دستگاه داگرئوتیپ ساخته شد. این دستگاه که تصویر مثبت تولید می کرد در سال ۱۸۳۹ به نمایش گذاشته شد و بدین ترتیب عصر عکاسی آغاز گردید. اعلام این خبر نیز ویلیام فاکس تالبوت ۱۸۰۰-۱۸۷۷ انگلیسی را ترغیب کرد تا روش عکاسی خود را تکمیل نماید. در روش او نیز از یک نگاتیو کاغذی استفاده می شد که امکان تهیه تصویر مثبت از آن وجود داشت و مراحل تکمیل آن از سال ۱۸۳۳ مستقلا توسط تالبت آغاز گردیده بود. با آن که نیپس بیشتر یک شیمیدان تجربی بود تا یک نقاش دستاوردش قدمی فراتر از تلاشهای او در جهت اصلاح روش لیتوگرافی به شمار می رفت. داگر خود نقاشی ماهر بود که احتمالا برای عمیق تر کردن پرسپکتیو دیوراماهای نقاشی شده عظیم خویش که در دهه های سوم و چهارم قرن ۱۹ در پاریس رواج داشت به دوربین عکاسی روی آورد .فاکس تالبت پس از آنکه در جریان تعطیلاتش از یک اتاق تاریک عکاسی به عنوان ابزاری برای ثبت مناظر استفاده کرد. عکاسی را جانشین طراحی و وسیله ای برای تکثیر تصاویر پنداشت. نخستین عکس داگر تقلیدی است از طبیعت بی جان که شاردن مبتکر آن بود. قایق بادبانی اثر فاکس تالبت به نقاشی های دریایی نقاشان انگلیسی همان دوره شباهت دارد.

آموزش-حرفه-ای-عکاسی

 

مخترعی فرانسوی

نام ژوزف نیسفور نیپس

آموزش-عکاسی-کانن

 

عکاس

لوئی ژاک مانده داگر

آموزش-عکاسی

 

عکاس

Iویلیام فاکس تالبوت

عکاسی دست خوش یک رشته اصلاحات سریع مانند اختراع عدسیهای بهتر، نگاتیوهای شیشه ای و روشهای جدید شیمیایی شد که به تولید امولسیونهای حساس تر و تصاویر پایدارتر انجامید. از آنجا که بسیاری از محدودیت های اولیه عکاسی در اواسط آن قرن از میان برداشته شد بازگویی تاریخ اولیه این ابزار به صورت پیشرفتهای فنی (هر چند مهم در اینجا گمراه کننده خواهد بود.
باید به خاطر داشت که مبانی مکانیکی و شیمیایی عکاسی نیز از مدت ها پیش روشن و شناخته شده بود. سابقه تاریخی اتاق تاریک یا جعبه ای که سوراخی کوچک در یک طرفش ایجاد میشد به روزگار قدیم باز می گردد. در قرن ۱۶ همه جا از این ابزار برای نمایش تصاویر استفاده میشد. در دوره باروک یا عصر پیشرفت های بزرگ در علوم بصری تا رسیدن به فیزیک نیوتنی دوربین عکاسی به یک آیینه و سپس یک عدسی مجهز شد. در دهه سوم قرن ۱۸ دوربین نقش ابزاری کمکی در طراحی صحنه های معماری را پیدا کرده بود و در همان سالها حساس بودن املاح نقره در برابر نور کشف شد.
قرن ۱۸ بیش از آن در خیال پردازی غرق شده بود که بتواند علاقه ای به دقت موشکافانه عکاسی داشته باشد. مثلا چهره پردازی روکوکو بیشتر به ساختن چهره ای متملق توجه داشت تا عکاسی دقیق و ثبت صریح جزئیات توسط دوربین عکاسی نمی توانست محلی از اعراب پیدا کند. حتی در نقاشی معماران هنرمند عمدا در بازنمایی حقیقت جغرافیایی یا مکانی راه افراط می پیمود. اختراع عکاسی پاسخی به کششهای هنری و نیروهای تاریخی تشکیل دهنده شالوده رمانیستیم بود. بخش بزرگی از انگیزه مخترعان زاییده تلاش برای رسیدن به عنصر حقیقی و عنصر طبیعی بوده است. ریشه کلمه فتوگرافی کلمه فتوگرافی از واژه های یونانی نور و نگارش مشتق شده است؛ که از ترکیب آن دو، نگارش با نور استخراج می شود.

سوراخ سوزنی

ابن هیثم تئوری دوربین سوراخ سوزنی را گسترش داد و در مشاهدات خورشید گرفتگی خود از وسیله ای به نام «جعبه تاریک» استفاده کرده بود. بسیاری او را علاوه بر پایه گذار عکاسی، نخستین دانشمندی میدانند که فیزیک را به طور کامل به دانشی تجربی تبدیل کرد. او که مخترع ذره بین است، برای نخستین بار از دوربین سوراخ سوزنی و دوربین تاریکخانه ای در آزمایشهایش جهت بررسی خواص نور استفاده کرد. آلبرتوس ماگنوس در قرن سیزدهم میلادی نیترات نقره و ژرژ فابریسیوس نقره کلرید را کشف کرد. و دانیل باربارو در سال ۱۵۶۸ میلادی نحوه عملکرد دیافراگم و کارکرد عدسی در دوربین تاریکخانه ای را شرح داد. ویلهلم هومبرگ در سال ۱۶۹۴ میلادی توضیح داد که نور چگونه برخی از مواد شیمیایی را تاریک می کند و در سال ۱۸۰۲ میلادی توماس وجوود انگلیسی توانست بر روی سطح های حساس شده با نیترات نقرهتصویر شفافی به دست آورد.

اتاق تاريك

اتاق تاریک منجر به تکامل عکاسی و پیدایش دوربین عکاسی شد. اتاق تاریک عبارت از اتاقی بدون پنجره است که به جز روزنه ای که بر یکی از دیوارهای اتاق تعبیه شده، هیچ نوری به آن وارد نمی شود. تصاویر یا چشم اندازهای روبه روی روزنه به صورت وارونه بر دیوار روبرویش بازتاب می یابد که قابل دیدن است. بعضی از نگارگران از تصاویر بازتاب یافته به عنوان الگوی نقاشی استفاده می کردند. بعدها همین اتاق تاریک در ابعاد کوچکتر تبدیل شد به دوربین عکاسی، یعنی در برابر روزنه ای که وجود داشت ماده حساس به نور قرار می دادند تا تصاویر بازتابش یافته، ثبت و ضبط شوند. اولین تصویر لیتوگرافی نوری در سال ۱۸۲۲ میلادی توسط مخترع فرانسوی، ژوزف نیسه فور نیپس تولید شد اما در هنگام رونوشت برداری از بین رفت. اما نیپس در سال ۱۸۲۶ دوباره توانست عکسی دائمی از طبیعت به نام اصطبل و کبوترخانه را خلق کند. ولی زمان نوردهی این عکس هشت ساعت بود که زمان بسیار درازی است، و مشکل دیگر هم این بود که تصویر نگاتیو بود یعنی هرچه سفید بود را سیاه هرچه سیاه بود را سفید نشان میداد. به همین دلیل او به دنبال یافتن فرایند بهتری بود و با همکاری لوئی داگر، آزمایش هایی را بر ترکیبات نقره براساس یافته های يوهان هاینریش شولتز در سال ۱۸۱۶ میلادی انجام دادند؛ در آن سال شولتز مشاهده کرد که مخلوطی از نیترات نقره و آهک در مقابل نور، تیره می شوند.

داگرئوتایپ

نیپس در سال 1833 در گذشت؛ ولی داگر در سال 1839 توانست روش داگرئوتایپ را اختراع کند. داگرئوتایپ بدین گونه بود که به صفحه ای نقره ای مدتی بخار ید داده تا نسبت به نور حساس شود، سپس آن را درون یک دوربین جعبه ای گذاشته و با برداشتن عدسی حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه نور از شی موردنظر به صفحه نقره ای تابانده می شد. برای ظهور تصویر، صفحه را در محلول جیوه با حرارت ۶۵ درجه قرار می داد تا با چسبیدن ذرات نقره و جیوه، عکس بوجود آید؛ سپس صفحه را در آب سرد فرو می برد تا سطح آن پایدار گردد، در نهایت صفحه را در آب نمک سدیم کلرید) قرار میداد و تصویر ظاهر می شد. یکی از مشکلات روش داگرئوتایپ این بود که فقط میشد یک نسخه پوزیتیو یا مثبت (عکس دائمی) از سوژه ثبت کرد.

یک عکس داگرئوتیپ که توسط لوئی داگر در سال ۱۸۳۷ عکسبرداری شده

 

یک عکس داگرئوتیپ که توسط لوئی داگر در سال ۱۸۳۷ عکسبرداری شده

کالوتایپ

در سال ۱۸۳۵ میلادی، چند ماه پس از اینکه نتیجه آزمایش های داگر اعلام شد، شیمیدان انگلیسی، هنری فاکس تالبوت گزارشی از روند عکاسی خود که آن را «طراحی نوری» نامیده بود منتشر کرد؛ تالبوت این روش را در سال ۱۸۳۵ ابداع کرده بود اما آن را مخفی نگه داشت و روش خود را کامل و در سال ۱۸۴۰ با عنوان کالوتایپ معرفی کرد. در این روش، به جای استفاده از صفحات فلزی، از کاغذ حساس شده به نیترات نقره با ترکیبی از سدیم کلرید و اسید گالیک استفاده کرد. کاغذ حساس شده به مدت دو دقیقه نوردهی می شد و پس از آن یک تصویر پنهان بوجود می آمد که آن را با استفاده از پتاسیم یدید و سدیم سولفات به صورت نگاتیو (منفی) در اندازه های کوچکتر ثبت می کرد. سپس با استفاده از آن میشد نسخه های دائمی فراوانی در اندازه های مختلف تهیه کرد؛ تا پیش از این عکاسان مجبور بودند صفحه حساس را به اندازه شی موردنظر بسازند و امکان تغییر در اندازه وجود نداشت. تا سال ۱۸۶۰ روش داگرئوتایپ به کلی منسوخ شد و عکاسی مبتنی بر نسخه های نگاتیو و پوزیتیو جایگزین آن شد.

 

این عکس در سال ۱۸۴۹ به روش کالوتایپ برداشته شد

عکاسی رنگی اولیه

در سال ۱۸۳۹ شیمیدان و ستاره شناس انگلیسی، جان هرشل با استفاده از سدیم تيو سولفات روشی را برای تهیه نسخه نگاتیو روی شیشه ابداع کرد که به مرور جایگزین نگاتیوهای کاغذی شد.

تئوری عکس رنگی سه رنگ، توسط جیمز کلرک ماکسول فیزیکدان انگلیسی در سال ۱۸۵۵ پیشنهاد شده بود. بر پایه نظریه او، نور مرئی از سه رنگ اساسی قرمز، سبز و آبی، تشکیل شده است. پس فیلمی از سه لایه ساخت که هر لایه آن نسبت به یکی از سه رنگ های اولیه حساس بود و توانست نخستین عکس رنگی را در سال ۱۸۶۱ به ثبت برساند. بالاخره در سال ۱۸۷۴، یک شرکت انگلیسی اولین شیشه های خشک عکاسی را به بازار عرضه کرد و عکاسی جنبه عملی به خود گرفت. اما حمل و نقل مقدار زیادی شیشه، از لحاظ سنگینی و شکنندگی، یکی از مشکلات پیش روی بود تا اینکه در سال ۱۸۷۱ ریچارد مادوکس، فیزیکدان و عکاس انگلیسی با ابداع فيلم عکاسی ژلاتینی، زمان عکسبرداری را کوتاه کرد و جابه جایی فیلم های عکاسی را راحت نمود که نقطه عطفی در تاریخ عکاسی محسوب میشود. جورج ایستمن آمریکایی در سال ۱۸۸۴ فیلم رول را که فیلمی از جنس پلاستیک آغشته به امولسیون ژلاتینی است را ابداع کرد و با ساخت دوربین جعبه ای در سال ۱۸۸، عکاسی را برای مردم عادی مقرون به صرفه نمود و تحول مهمی در عکاسی ایجاد کرد؛ شعار تبلیغاتی کمپانی کداک برای دوربین هایش چنین بود که «شما دکمه را فشار دهید، بقیه اش را ما انجام میدهیم. تصاویر دیجیتال در دهه ۱۹۶۰ و در جریان پیاده کردن انسان در ماه، تکامل پیدا کرد. دستگاههای گیرنده امواج آنالوگ، اطلاعاتی که در مورد عکس از فضا ارسال میشد را بسیار دشوار دریافت می کردند. با دیجیتالیزه سیگنالها و تقویت آنها، پارازیت ها حذف میشدند و تصاویر واضح بدست می آمد.

آزمایش کلودیون

با کشف فردریک آرچر، به نام «کلودیون» گام بزرگی در صنعت عکاسی برداشته شد. آرچر يدور پتاسیم را در کلودیون حل کرده سپس با این مخلوط سطح یک شیشه پاک را می پوشانید و بلافاصله شیشه را در محلول نیترات نقره حساس می کرد. پس از عکسبرداری در موقعی که. شیشه هنوز خیس بود، فورأ آن را در محلول پیروگالول و نیترات نقره ظاهر و با محلول هیپوسولفیت سدیم ثابت می نمود. نگاتیوهایی که بدین طریق به دست می آمد روی کاغذ آلبومین پوش چاپ میشد و سپس عکس به وسیله طلا به رنگ قهوه ای قشنگی در می آمد. «لگری» و «راسل» طريقهای یافتند که مانع زوال حساسیت کلودیون در اثر خشکی میشد. با این عمل عکاسی یک قدم دیگر به سوی تکامل برداشت. در سال ۱۸۷۱ «مداکس» و چند دانشمند دیگر امولسیون ژلاتینو برمور را به دست آوردند و در سال ۱۸۷۴ میلادی «چارلز بنت» به وسیله گرم کردن برمور نقره در مجاورت آمونیاک حساسیت صفحات ژلاتینو برمورنقره را بالا برد. در این زمان سرعت عکسبرداری به یک صدم ثانیه و در ۱۸۹۵ به یک هزارم ثانیه رسید. اختراع فلاشهای الکترونی به سرعت عکاسی در شب و جاهای کم نور کمک بسیاری کرد. یک دستگاه عکاسی، در آغاز پیدایش، وزن و حجم بسیاری داشت به طوری که حمل آن مشکل بود؛ ولی امروزه دوربین های بسیار ظریفی ساخته شده که در جیب جا گرفته و کار با آن نیز بسیار آسان است. حساسیت امولسیونها نیز در طی این مدت در برابر نور زیادتر شد. در اوایل فقط تشعشعات آبی و بنفش صفحه را متاثر می ساخت ولی در سال ۱۸۷۳ فوگل موفق شد که تاثیر اشعه با طول موج کوتاه (آبی و بنفش) را به تاخیر اندازد تا اشعه دیگر بتواند صفحه را سیاه کند. با این ابتکار رنگ سبز به صورت خاکستری در می آید. این امولسیون را «اورتوکروماتیک» نامیدند. بعد نور قرمز در روی صفحات تاثیر نمود و امولسیون آن را پانکروماتیک panchromatic نام نهادند. حساسیت صفحه حساس با این طریق باز هم به حساسیت چشم آدمی نزدیکتر گردید. قسمت اعظم بسط و رواج عکاسی آماتوری مدیون ابتکارات جرج ایستمن بود که فیلم عکاسی و شیشه را ساخت. در سال ۱۸۸۹ فیلم شفاف جانشین کاغذ شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *